top

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Maar desondanks aanvaardt de organisatie Pierlala-Ursel geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden of onvolledigheden. Tevens is de organisatie Pierlala-Ursel niet verantwoordelijk voor geplaatste reacties van bezoekers of voor inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Intellectuele eigendom

Het is niet toegestaan om elementen (teksten, afbeeldingen, grafische elementen, logo’s,…) van de website Pierlala-Ursel of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek. Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze site dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van de organisatie Pierlala-Ursel, behalve in de eventuele gevallen waarin zo’n toestemming niet wordt vereist. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Feedback

Uiteraard staat de organisatie Pierlala-Ursel volledig open voor opmerkingen en apprecieert de melding van door lezers ontdekte fouten. Hiervoor kan steeds rechtstreeks contact opgenomen worden via het contactformulier.

Deel dit artikel

top