top

reglement fotowedstrijd

Pierlala op de kirmesse

Ursel, Pierlalazondag 12 september 2021

Deelname:

 • de leden van Pierlala vzw kunnen niet deelnemen aan deze wedstrijd
 • de deelname is gratis voor alle anderen
 • elke deelnemer kan maximum 3 foto’s inzenden, maar kan slechts één prijs winnen
 • dit wedstrijdreglement staat op de website www.pierlala-ursel.be
 • door het inzenden van foto’s aanvaardt de deelnemer de inhoud en alle bepalingen van dit reglement zonder voorbehoud, alsook alle beslissingen die Pierlala vzw zal nemen voor het goede verloop van de wedstrijd

 

Foto’s:

 • de foto’s hebben als onderwerp Pierlala op de Kirmessse van Pierlalazondag 12 september 2021
 • de foto’s mogen zowel in kleur als in zwart-wit zijn
 • de foto’s mogen geen collage zijn van verschillende foto’s en moeten dus telkens van één enkele opname zijn
 • de foto’s mogen slechts beperkt digitaal bewerkt zijn om het beeld kwalitatief te verbeteren, bvb. bijsnijden, de belichting verbeteren of rode ogen wegwerken
 • de deelnemer is verantwoordelijk voor de authenticiteit van zijn foto’s en dient de exclusieve rechten op die foto’s te bezitten

 

Inzenden van de foto’s:

 • de foto’s moeten ingezonden worden via het mailadres fotopierlala@gmail.com in JPEG-formaat met een hoge beeldresolutie
 • bij elke foto dienen naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres vermeld te worden
 • de uiterste datum van inzending is maandag 13 september 2021 om 23.59 uur

 

Beoordeling:

 • de jury bestaat uit alle op de jurering aanwezige leden van Pierlala vzw
 • tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk
 • er wordt geen correspondentie gevoerd over het reglement en de beslissingen van de jury van deze fotowedstrijd

 

Prijzen:

 • de hoofdprijs is een lekker ontbijt voor 2 personen in de Drongengoedhoeve op een met de Drongengoedhoeve af te spreken moment.
 • de tweede prijs is een lekker ontbijt voor 1 persoon in de Drongengoedhoeve op een met de Drongengoedhoeve af te spreken moment
 • de uitslag van de wedstrijd wordt op 17 september 2021 gepubliceerd op de website www.pierlala-ursel.be

 

Aansprakelijkheid:

Pierlala vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eisen of klachten van personen die op de ingezonden foto’s zijn afgebeeld. De aansprakelijkheid ligt bij de deelnemer. In het kader van de wet op de privacy kan de deelnemer best de toestemming vragen aan de personen die gefotografeerd worden. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangaande de verwerking van persoonlijke gegevens, worden de gegevens opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend in het kader van deze fotowedstrijd gebruikt worden.

 

Rechten:

 • alle ingezonden foto’s worden eigendom van Pierlala vzw en mogen door Pierlala vzw vrij gebruikt worden mits vermelding van de naam van de deelnemer
 • de winnende foto’s zullen gepubliceerd worden op de website
  www.pierlala-ursel.be

 

Deel dit artikel

top