top

toekomst

Hoe ziet het Pierlala-comité de toekomst?

Als het over de toekomst gaat dan zou het Pierlala-comité natuurlijk het liefste terug de Pierlalastoet en alles er rond terug zien opleven zoals vroeger, maar tegelijkertijd is het Pierlala-comité erg realistisch en splitst het zijn toekomstvisie op in 3 doelstellingen:

1ste doelstelling:

Ursel blijft het Pierlala-dorp en bijgevolg wil het comité de Pierlalalegende levendig houden. Het comité verbindt er zich toe om Pierlala levendig te houden, en doet dit o.a. door de Pierlalareus te onderhouden, naar verschillende reuzenstoeten/reuzenbijeenkomsten in en om het Meetjesland te gaan enz. Zie ook op de pagina pierlalareus op stap

2de doelstelling:

Na de Pierlalastoet van 2015 heeft het comité geoordeeld geen Pierlalastoet meer te kunnen maken zoals voorheen en bijgevolg is de traditie van de Pierlalastoet gestopt. Maar tot op heden houdt het comité alle mogelijkheden open voor het organiseren van een nieuwe Pierlalastoet als er terug genoeg initiatief leeft en er een voldoende groot draagvlak is om alles terug haalbaar te maken. Daarom verbindt het comité er zich toe om alle bezittingen zoals oude gebruiksvoorwerpen, kledij, wagens, landbouwwerktuigen te onderhouden en te bewaren. Zit jij met een voorstel voor een nieuwe versie van de Pierlalastoet of een ander Pierlala folklore-evenement. Blijf er dan niet mee zitten maar deel het. Alle voorstellen zijn steeds welkom, en misschien ligt jouw voorstel wel aan de wieg van een nieuw Pierlala-tijdperk.

3de doelstelling:

Vorig punt vult eigenlijk ook al een deel van de volgende doelstelling van het comité in: erfgoed bewaren. Wie kent er nog een kalftoestel, de evolutie van de zaaimachine, de werktuigen om vlas te oogsten en te roten, een wanmolen, of de kledij van een veldwachter. Al deze landbouw en huishoudvoorwerpen die ooit op wagens gebruikt werden blijft het comité bewaren als algemeen erfgoed, met als doel om de jongeren van nu een beeld te kunnen geven hoe het vroeger was.

 

Deel dit artikel

top